Back to Exhibitors List
Log In

ADDRESS: Suite 702, Huizhi Building ,No. 86 Zhongnan RD., Liangxi District , 214021,Wuxi, Jiangsu , China
TEL: +86-510-82853147
FAX: +86-510-82853147
E-MAIL: myriad-industrial@hotmail.com
WEB: www.myriad-industrial.com

D2902
Hall 5

Rubrics

Contact details

Address: Suite 702, Huizhi Building ,No. 86 Zhongnan RD., Liangxi District , 214021,Wuxi, Jiangsu , China
Phone: 0086-510-82853147
Fax: 0086-510-82853147
E-mail: myriad-industrial@hotmail.com

Useful links