Back to Exhibitors List
Log In

ADDRESS: No.389,Xiangdafang Industrial Park,Wenyan Town,Xiaoshan District,Hangzhou City,Zhejiang Province
TEL: +86 -571-83828168 ext:807
FAX: +86 -571-83828198
E-MAIL:
jungle@xunchitool.com
WEB: xunchigongju.1688.com/

D404
Hall 5

Rubrics

Contact details

Address: No.389,Xiangdafang Industrial Park,Wenyan Town,Xiaoshan District,Hangzhou City,Zhejiang Province
Phone: 0086 -571-83828168 ext:807
Fax: 0086 -571-83828198
E-mail: jungle@xunchitool.com

Useful links